Jackovi stránky o všem....

Statistika

¤HTML Kody¤

Příprava ikonky

Ikonku si můžete připravit v nějakém grafickém editoru nebo si jí stáhnou někde z internetu.
Pokud si budete chtít připravit vlastní ikonku držte se následujících rad:

  • Ikonku vytvářejte v rozlišení 16x16, nebo 32x32 v žádném případě nedělejte větší ikonku.
  • Ikonka se musí jmenovat přesně "favicon.ico".
  • Ikonka by měla být jednoduchá nic složitého nejde stejně nakreslit na obrázek s rozlišením
  • 16x16, nebo 32x32.
  • Ikonka tohoto webu je velmi jednoduchá.

Ikonka v Internet exploreru

V IE se ikonka zobrazuje jen pokud si stránku přidáte k oblíbeným,
ikonka se musí jmenovat favicon.ico a musí být umístěna v hlavní složce webu.

Ikonka v prohlížečích: Mozilla, Netscape, Firefox a Opera

V těchto nejnovějších prohlížečích lze nastavit ikonku pro každou stránku
a přitom není potřeba přidat stránku do oblíbených stačí přidat do hlavičky
následující zdrojový kód.

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">

Tento zápis funguje všude a nezáleží jaký máte hosting.

 

Kalendář s lebkou

HTML KÓD NA ZJIŠTĚNÍ IP ADRESY
<script type="text/javascript" src="http://boastology.com/tools/ip2c/?im=1&amp;cn=1&amp;ip=1"></script>

Svátek
<iframe  width="120" height="68" src="http://www.123www.biz/sluzby/kalendar_svatek.php?cp=000000&cf=FFFF00&cn=FF0000" scrolling=no frameborder=0></iframe>

Zelená ruka
<a href="http://www.keli.websnadno.cz"><img src="http://keli.websnadno.cz/Green-Hand_10715.jpg" /></a>
HTML Poker
<img src = "http://www.i-zabava.cz/files/image/eeb39287f.jpg" border="0" alt="Flash poker"><br><a href="http://www.i-zabava.cz/hry/103/Flash-poker.html">Flash poker</a>


HTML  kalendář
 

Align

Odstavce můžeme zarovnávat pomocí atributu align.

Hodnoty align mohou být: left, center, right.

<p align="left">Odstavec zarovnaný vlevo (výchozí hodnota).</p>
<p align="center">Odstavec zarovnaný na střed.</p>
<p align="right">Odstavec zarovnaný vpravo.</p>

Oživte svůj web rádiem:


<div style="text-align: center;"><iframe marginwidth="0"
marginheight="0" hspace="1" vspace="1"
 bordercolor="black"
 src="http://www.bazarekzadara.ic.cz/radio.html" frameborder="0"
 height="495" width="495"></iframe></div>

Další html kód na rádio:
<P><EMBED name=MediaPlayer pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=mms://195.113.135.100/northmusic width=150 height=50 type=application/x-mplayer2 transparentatstart="1" autostart="1" animationatstart="0" showcontrols="true" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="0" autosize="0" showstatusbar="1" displaysize="false" border="0"> </P>

Html překladač:

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=7 width=134>

<TBODY>

<TR>

<TD align=middle>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=120>

<TBODY>

<TR>

<TD align=left><A href="http://www.seznam.cz/"></A><STRONG><EM><FONT color=aliceblue>SLOVNÍK</FONT><BR></EM></STRONG><FONT color=aliceblue size=1>

<DIV align=right><A href="http://slovnik.seznam.cz/" style="COLOR: #ffffff">Seznam Slovník</A></DIV></FONT></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000><INPUT name=word size=8 style="POSITION: relative; TOP: 2px; WIDTH: 121px"></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000></TD></TR>

<TR>

<TD align=middle><FONT size=2><FONT color=aliceblue>Čj &gt; Aj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=cz_en><FONT color=aliceblue> Aj &gt; Čj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=en_cz><BR><INPUT name=Přelož type=submit value=Přeložit> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

SLOVNÍK
 
Čj > Aj Aj > Čj
 
 
 
Tabulky
<table><tbody><tr><td>
<div style="border:1px solid #ff6699"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#fff #ffbbbb #ffbbbb #fff"><div style="border:4px solid #ffcccc"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ffbbbb #fff #fff #ffbbbb"><div style="border:1px solid #ff6699;font-size:13px;padding:10px">
Text
</div></div></div></div></div>
</td></tr></tbody></table>


Text

Html  icq indikátor

<img src=http://web.icq.com/whitepages/online?icq=vaše číslo ICQ&img=číslo indikátoru>

Barva pozadí

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - barvy</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="green">
<p>Tato stránka bude mít zelené pozadí...</p>
</BODY>
</HTML>...........
V html se barva pozadí zapisuje přímo do hlavičky pomocí atributu
bgcolor

 


<a href="http:// http://www.keli.websnadno.cz/inde "target="blank">
http://www.keli.websnadno.cz/inde </a>

 
Hodiny:
!-- Start http://ClockBot.com/ -->

<table border=2><tr><td><applet
codebase=http://www.ClockBot.comcode=clockbot.Clock width=150
                       height=25></applet></td></tr></table>
                       Powered by <a
                       href=http://www.clockbot.com/>ClockBot.com</a>
                       <!-- End http://ClockBot.com/ -->Velikost a barevnost písma, podobně jako typ písma,
se provádí pomocí příkazu
<FONT> a ukončuje pomocí </FONT>

Barevné písmo

Nejjednodušší způsob provádění barevnosti je pomocí použití anglických názvů barev, a to následujícím způsobem:
<FONT COLOR="anglický název barvy">barevný text </FONT>
Takže konkrétní příklady psaní barevným písmem vypadají takto:
Jak se to napíše Co se zobrazí
<FONT COLOR="RED">červeně</FONT> červeně
<FONT COLOR="BLUE">modře</FONT> modře
<FONT COLOR="GREEN">zeleně</FONT> zeleně
<FONT COLOR="YELLOW">žlutě</FONT> žlutě
<FONT COLOR="WHITE">bíle</FONT> bíle
<FONT COLOR="VIOLET">fialově</FONT> fialově
<FONT COLOR="GRAY">šedě</FONT> šedě
<FONT COLOR="PINK">růžově</FONT> růžově


Odpočet:

<script LANGUAGE="VBScript">
str = DateDiff( "d", Date, #den - měsíc# )
MsgBox("Zbývá " & str & " do jakého dne")</script>

Odkaz na e-mail:

A href="mailto:tvůj mail">
a sem co chceš aby se ukázalo</A
>

Jezdící text:


Karmina
<MARQUEE>
<TABLE style="FILTER: glow(color=black,strenght=9)">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<CENTER><FONT color=#ffaeff size=5>
<HR>
 Karmina
<HR>
</FONT></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>
</MARQUEE>

Vtip na každý den 

<iframe

scrolling=no width=135 height=200 borderframe=0
src=http://www.astroseznamka.cz/extra/vtip_01.php?skin=5></ifra

Počasí

<IMG title="Počasí na zítra" src=
"
http://www.meteopress.cz/web/fresh/sloupek1.png">
<IMG title="Počasí na pozítří"                                                                 src="
http://www.meteopress.cz/web/fresh/sloupek2.png">

Další hodiny

<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/5005
-
sem napište barvu hodin(vše malém a v  angličtině)
.swf?TimeZone=CET&TimeFormat=HHmmss"
width="120" height="40" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">


Kód na ikonku

<a href="adresa  stranky" target="_blank" alt=" text">
<img src="
url ikonky"0"></a>

Tlačítko jako odkaz

<a href="http://keli.websnadno.cz">

<img src="http://sweb.cz/mirazood/clic_her004.gif"target="_blank" border="0"></a>

Červeně- adresa (URL)  odkazu

Zeleně-adresa (URL)tlačítka


HTML Barvy

Bezpečných barev je 16 a mohou se zapisovat i jménem, ale samozřejmě jen anglicky.

Jménem se dá zapisovat spousta barev nejen základních 16, ale není to už validní proto ostatní barvy

zapisujte pomocí hexakódů.

  Aqua   Gray   Navy   Silver
  Black   Green   Olive   Teal
  Blue   Lime   Purple   White
  Fuchsia   Maroon   red   Yellow
Hexakódy
  #003366   #000099   #006699   #3366FF
  #336699   #0000CC   #0099CC   #3333CC
  #3366CC   #000066   #0066CC   #333399
  #003399   #006666   #0033CC   #669999
  #009999   #0066FF   #339966   #33CCFF
  #33CCCC   #3366FF   #00CC99   #3399ff
  #00CCFF   #3333CC   #00FFCC   #6699FF
  #0099FF   #666699   #00FFFF   #6666FF
  #6600FF   #00FF99   #99CCFF   #9900FF
  #6600CC   #66FFCC   #9999FF   #006600
  #339933   #66FFFF   #9966FF   #00CC00
  #00CC66   #66CCFF   #9933FF   #00FF00
  #66FF99   #CC99FF   #9900CC   #66FF66
  #99FFCC   #CC66FF   #003300   #66FF99
  #CCFFFF   #CC33FF   #009933   #99FF99
  #CCCCFF   #CC00FF   #33CC33   #CCFFCC
  #FFFFFF   #FF00FF   #009900   #FFFFCC
  #FFCCFF   #CC00CC   #66FF33   #FFCCCC
  #FF99FF   #660066   #99FF99   #FF99CC
  #CC66FF   #336600   #CCFF99   #FF66CC
  #FF33CC   #669900   #FFCC99   #CC3399
  #CC0099   #99FF33   #FF9999   #990099
  #993399   #CCFF66   #FF6699   #666633
  #333300   #FFFF99

Barevné pozadí za textem

<TABLE
style="BORDER-RIGHT:
4px ridge; BORDER-TOP: 4px ridge; BORDER-LEFT: 4px ridge; BORDER-BOTTOM: 4px ridge"
cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" bgColor=#ffffe8
background="http://www.ladylony.com/faixatblgif.gif" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center> </P>
<CENTER>
<p></p>
</CENTER>
<P align="center"> Sem napište svůj text </P>
</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></CENTER>.....Barevné pozadí za textem  

 

 

Sem napište svůj text

Animace s textem: pomalu
 <marquee scrollamount=1>Keli</marquee>

Keli
Středně:<marquee scrollamount=5>Keli</marquee>

Rychle: <marquee scrollamount=30>Keli</marquee>

KeliKeli
Otázky: <form>Líbí se ti tahle stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověd kladně ')"> <br>
Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')">
</form> 
Líbí se ti tahle stránka?
Ano
Ne

Neonový text:

<center><embed src=
"http://www.fancygens.com/gens/neon/show.swf?baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/neon/&clickURL
=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=fancygens.com&flashLABEL
=fancygens.com - FREE STUFF!!!&str=
Keli&neonColor=255&fontSize=45&glowBlur
=20&glowAlpha=1&timeInterval
=900&backColor=16711782&trans=0" quality
="high" bgcolor="#ffffff" width="94" height="82"
name="neon" align="middle" wmode=
"transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small>
<a href="http://www.fancygens.com/
" target="_blank">fancygens.com</a></small>
</center>

Tančící text:

<center><embed src="http://www.fancygens.com/gens/dancetext/show.swf?
baseURL=http://www.fancygens.com/gens/dancetext/&clickURL

=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=Get Your DanceText&flashLABEL=undefined&txt=Sample%20text&backColor
=16777215&textColor=16632369&backAlpha=100&textAlpha
=100&effect1=4&effect2=4&start1=1&start2=1" quality="high"
bgcolor="#ffffff" width="400" height="69" name="loader" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small><a href
="http://www.fancygens.com/" target="_blank">Get Your DanceText</a>
</small></center>


Smailíci:

<*TABLE width="420"height="420"style="background-image:url('http://www.dnl.freesurf.fr/animations/anim1.gif') ;">
<>


Obrázek na pozadí:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - obrázek</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="obrazek.gif">
<p>Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</BODY>
</HTML>

Odkaz jako obrázek:
<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

Odkaz na stránce

a)  <a href="#Anka"></a>
b)  <a name="Anka"></a>

a) První část odkazu.
b) Druhá část odkazu.
Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).

Odkaz na URL:
<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>

Tabulka s textem


<center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

    <tbody>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</center>

Vysvětlivky:

Počet jednotlivých odstavců  =  počet okýnek tabulky na VÝŠKU  (v tomto případě 4), jeden odstavec je vše mezi <tr> a </tr>

Počet řádků v jednotlivých odstavcích = počet okýnek tabulky na ŠÍŘKU (v tomto případě 3), řádek = vše mezi <td> a </td>

Width =  šířka jednotlivých okýnek

Height = výška jednotlivých okýnek

Je potřeba si to celé trochu přizpůsobit podle velikosti stránek. Dají se přidávat jak řádky, tak sloupce, ale i výška a šířka okýnek.  Kód se vkládá při psaní „článku“ do HTML kódu, příp. „zdroje“.

Při vkládání kódů na ikonky musí být taky přepnuto na "HTML kód", příp. „zdroj“,a vkládají se místo slova „text“.

 

Jezdící text

Z horního levého do dolního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=19)">

Z dolního pravého rohu do horního levého
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=17)">

Z horního pravého rohu do dolního levého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=18)">

Zrnitý přechod

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=12)">

Z boků doprostřed
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=13)">

Ze spoda nahoru

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=15)">

Z prostředka nahoru i dolu
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=16)">

Z dolního levého rohu do horního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=20)">

Teplota:

<img src="http://banners.wunderground.com

/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/11518.gif"></p>

Tabulka s jezdícím textem

<P align=center> </P> <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=1> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#ff99cc size=2> <MARQUEE scrollAmount=2 direction=up width=150 bgColor=#000000>To je<BR>tabulka<BR>ve které můžete<BR>nechávat novinky z vašeho<BR>blogu,ikonky spřátelených <BR>blogů nebo cokoliv,<BR>co budete chtít<BR></MARQUEE></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

To je
tabulka
ve které můžete
nechávat novinky z vašeho
blogu,ikonky spřátelených
blogů nebo cokoliv,
co budete chtítPři odchodu ze stránek: 

 

<body OnUnload = "alert ('Děkuji za návštěvu!');">

Hodíte se k sobě?
<iframe scrolling=no width=135 height=160 borderframe=0 src=http://www.astroseznamka.cz/extra/p_horoskopy.php?skin=8></iframe>


HTML kód na tabulku

Pondělí Úterý Středa
Čtvrtek Pátek Sobota

<TABLE CELLSPACING="2" CELLPADDING="2" BORDER="1">

<TR><TD>Pondělí</TD>  <TD>Úterý</TD><TD>Středa</TD> </TR><TR><TD>Čtvrtek</TD>         <TD>Pátek</TD> <TD>Sobota</TD></TR></TABLE>