Jackovi stránky o všem....

Statistika

¤HTML Kody¤

HTML

Barevné pozadí za textem

<TABLE
style="BORDER-RIGHT:
4px ridge; BORDER-TOP: 4px ridge; BORDER-LEFT: 4px ridge; BORDER-BOTTOM: 4px ridge"
cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" bgColor=#ffffe8
background="http://www.ladylony.com/faixatblgif.gif" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center> </P>
<CENTER>
<p></p>
</CENTER>
<P align="center"> Sem napište svůj text </P>
</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></CENTER>.....Barevné pozadí za textem  

 

 

Sem napište svůj text

Animace s textem: pomalu
 <marquee scrollamount=1>Keli</marquee>

Keli
Středně:<marquee scrollamount=5>Keli</marquee>

Rychle: <marquee scrollamount=30>Keli</marquee>

KeliKeli
Otázky: <form>Líbí se ti tahle stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověd kladně ')"> <br>
Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')">
</form> 
Líbí se ti tahle stránka?
Ano
Ne

Neonový text:

<center><embed src=
"http://www.fancygens.com/gens/neon/show.swf?baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/neon/&clickURL
=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=fancygens.com&flashLABEL
=fancygens.com - FREE STUFF!!!&str=
Keli&neonColor=255&fontSize=45&glowBlur
=20&glowAlpha=1&timeInterval
=900&backColor=16711782&trans=0" quality
="high" bgcolor="#ffffff" width="94" height="82"
name="neon" align="middle" wmode=
"transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small>
<a href="http://www.fancygens.com/
" target="_blank">fancygens.com</a></small>
</center>

Tančící text:

<center><embed src="http://www.fancygens.com/gens/dancetext/show.swf?
baseURL=http://www.fancygens.com/gens/dancetext/&clickURL

=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=Get Your DanceText&flashLABEL=undefined&txt=Sample%20text&backColor
=16777215&textColor=16632369&backAlpha=100&textAlpha
=100&effect1=4&effect2=4&start1=1&start2=1" quality="high"
bgcolor="#ffffff" width="400" height="69" name="loader" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small><a href
="http://www.fancygens.com/" target="_blank">Get Your DanceText</a>
</small></center>


Smailíci:

<*TABLE width="420"height="420"style="background-image:url('http://www.dnl.freesurf.fr/animations/anim1.gif') ;">
<>


Obrázek na pozadí:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - obrázek</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="obrazek.gif">
<p>Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</BODY>
</HTML>

Odkaz jako obrázek:
<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

Odkaz na stránce

a)  <a href="#Anka"></a>
b)  <a name="Anka"></a>

a) První část odkazu.
b) Druhá část odkazu.
Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).

Odkaz na URL:
<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>

Tabulka s textem


<center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

    <tbody>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</center>

Vysvětlivky:

Počet jednotlivých odstavců  =  počet okýnek tabulky na VÝŠKU  (v tomto případě 4), jeden odstavec je vše mezi <tr> a </tr>

Počet řádků v jednotlivých odstavcích = počet okýnek tabulky na ŠÍŘKU (v tomto případě 3), řádek = vše mezi <td> a </td>

Width =  šířka jednotlivých okýnek

Height = výška jednotlivých okýnek

Je potřeba si to celé trochu přizpůsobit podle velikosti stránek. Dají se přidávat jak řádky, tak sloupce, ale i výška a šířka okýnek.  Kód se vkládá při psaní „článku“ do HTML kódu, příp. „zdroje“.

Při vkládání kódů na ikonky musí být taky přepnuto na "HTML kód", příp. „zdroj“,a vkládají se místo slova „text“.

 

Jezdící text

Z horního levého do dolního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=19)">

Z dolního pravého rohu do horního levého
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=17)">

Z horního pravého rohu do dolního levého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=18)">

Zrnitý přechod

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=12)">

Z boků doprostřed
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=13)">

Ze spoda nahoru

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=15)">

Z prostředka nahoru i dolu
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=16)">

Z dolního levého rohu do horního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=20)">

Teplota:

<img src="http://banners.wunderground.com

/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/11518.gif"></p>

Tabulka s jezdícím textem

<P align=center> </P> <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=1> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#ff99cc size=2> <MARQUEE scrollAmount=2 direction=up width=150 bgColor=#000000>To je<BR>tabulka<BR>ve které můžete<BR>nechávat novinky z vašeho<BR>blogu,ikonky spřátelených <BR>blogů nebo cokoliv,<BR>co budete chtít<BR></MARQUEE></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

To je
tabulka
ve které můžete
nechávat novinky z vašeho
blogu,ikonky spřátelených
blogů nebo cokoliv,
co budete chtítPři odchodu ze stránek: 

 

<body OnUnload = "alert ('Děkuji za návštěvu!');">

Hodíte se k sobě?
<iframe scrolling=no width=135 height=160 borderframe=0 src=http://www.astroseznamka.cz/extra/p_horoskopy.php?skin=8></iframe>


HTML kód na tabulku

Pondělí Úterý Středa
Čtvrtek Pátek Sobota

<TABLE CELLSPACING="2" CELLPADDING="2" BORDER="1">

<TR><TD>Pondělí</TD>  <TD>Úterý</TD><TD>Středa</TD> </TR><TR><TD>Čtvrtek</TD>         <TD>Pátek</TD> <TD>Sobota</TD></TR></TABLE>
Žádné komentáře